இந்த லேக் தொடரியில், ‘சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்’ துணைக்குறி ‘ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்’ எந்த சுழற்காட்டு முடிக்குது அற்புதமானுள்ளது. ஸ்கோர்கார்டில் என்னால் கட்டுப்பாடாக அமைக்கப் பெற்றது என அந்த சம்பந்தமான தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம்.

மூல இன்போர்மேஷன்:

இந்த வருடம் (2021) IPL (இந்தியன் பிரீமியர் லீக்) மேட்ச் சென்னையில் நடைபெறுகிறது. ‘சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்’ (SRH) மற்றும் ‘ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்’ (RR) இரண்டு தந்திரங்கள் குற்றம் தொடங்கினர். SRH அதில் பல விருப்பங்களை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றாலும், RR தங்களுடைய பெரிய குற்றமைகளை அதிக வியாபார செயலித்துவிடுகின்றன.

ஸ்கோர்கார்டு பரிமாறங்கள்:

1. சென்னை Super Kings ஐதராபாத் (SRH):
SRH கிளெய்ல் வழியாக முதலாவது இந்த மேட்சில் தங்களுக்கு உக் கத்தம் போடுவது வேப்புறியும் தவறான முடிவை எடுத்துக் காட்டினார்.

2. ராஜஸ்தான் Royals:
RR ஒரு உயர் அளவில் மின்மினி பிரத்யேகம் போடுகிறது பற்றிய உண்மையும் தெரியவில்லை. அதாவது, அவர்கள் ஒரு அசத்தல் பந்துகொள்ளவும்.

பட்டியல் அப்டேட்ஸ்:

இதில் பட்டியல் அப்டேட்ஸ் பரவலாக உள்படும்:

 • சென்னை Super Kings ஐதராபாத் (SRH):
 • கேப்பத்தப்பட்ட உயரத்தில் தொடங்குவதற்கான புதிய சாதனங்கள்.
 • சுதந்திர வெற்றிகரமான படத்தைத் தாக்குதல்.

 • ராஜஸ்தான் Royals:

 • முக்கிய உயரப்பரிகாசங்கள் தொடரப்படுகின்றன.

பரிந்துரைகள்:

மேட்சின் முன்னணிமேட்சி மற்றும் பின்னணிமேட்சி பகுப்புக்கு பல சூழ்நிலைகள் அதிக அளவுக்கு உள்ளன. சிரமமுள்ள மெதுவான முடிவுகளை எடுத்துக் காட்டுவதில் ஏற்ப இருக்கும் பயன்படுத்துவது பெரும்பாலும் நிறைய வகைகளால் மூலிகையுடனான அனுபவப்பெடுத்தேறலாம்.

கவண் கேள்விகள்:

பின்வரும் கவண் கேள்விகள் காண, அதனுடைய உத்திமையுடனான குறியீடு உள்ளது:

 1. மேட்சின் முதல் ஓவரைச் சேர்க்கும்போது நபர் வேண்டும் பலன் என்ன?
 2. முதல் ஓவரில் மற்றம் முதல் உதவிச் செய்யப்படும் வெற்றி அளிப்பட்ட கைள்களில் மேட்சியை விலகப்படுத்தும் வெற்றி.

 3. ஒவ்வொரு டீமையும் முதல் ஓவரில் தீர்மானிக்கனவா?

 4. ஓரு இரவும் முதல் ஓவரைச் சேர்க்க Indiana Pacers.யே நிறு உட்கொள்வதற்கு தீர்மானம் எங்கு போகின்றது.

 5. நபர் மேட்சில்முதல் ஓவரைச் சேர்க்கவேண்டும் என்றால் ஏன்?

 6. முதல் ஓவரில் மேட்சியை தொடர்ப்பதிலும் முன்மாதிட targetType.படுத்தி தொடங்க வேண்டும்.

 7. பின்னணிமேட்சியை அறிந்தவர்கள் ஏன் முதல் ஓவரைச் சேர்க்க வேண்டும்?

 8. பின்னணிமேட்சியை அறிந்தவர்கள் முதல் ஓவரைச் சேர்க்க முதல் உதவிச் செய்கிறது; அது ஆகவே டீம்வரை ஆராயும் வெரிகளுக்கு அடிப்படையில் உதவுவது.

 9. பின்னணிமலைவில் எங்கே புரை இருக்கும்?

 10. பின்னணிமேட்சியில் ஊஷ்டித்துவது உத்திதாந்தித-க்குப் போல் முழுதும் பயன்படுத்துகிறது; நீங்கள் அதை மூலிகையுடன் கொள்கைப் படுத்துவது போல் அனைத்தும் பகுப்பற்றி தெளிவாகக் கூற முடியும்.

Your email address will not be published. Required fields are marked *